براي دريافت كليد تبادل همراه بانك ملت به آدرس زير مراجعه كنيد

https://mobile.bankmellat.ir/mobile/exchange.do

+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۱ساعت 11:41 توسط